Większe pokrycie

niż jakikolwiek inny standardowy gont !