Gont dwuwarstwowy

o przestrzennym wyglądzie łupka drewnianego