Wskazówki@podpowiedzi

Wbijanie gwoździ

Cambridge Xpress lane nailing

Poprawne wbicie gwoździ jest bardzo ważne dla prawidłowego montażu.

Należy użyć gwoździ o długości 30 lub 35 mm.

Cambridge Xpress Lane = wzmocniony obszar do wbijania gwoździ

IKO Shingle Stick

Układanie gontów na stromych dachach (>60o) lub na obszarach gdzie wieją silne wiatry
wymaga użycia dodatkowych gwoździ i ręcznego podklejenia IKO Shingle Stick.

Więcej informacji na temat IKO Shingle Stick

Pas startowy

Potrzebny jest gont papowy Superglass w tym samym kolorze do wykonania pasa startowego i kalenic.

No time for cutting?
Choose for Starterstrip
and Quick Ridge (for hips and ridges)

Superglass for hips and ridges

Pierwsze rzędy i procedura montażu

Pierwszy rząd (2)
Rozpocząć od ułożenia gontu o pełnej długości w jednej linii  z pasem startowym

Drugi rząd (3):
Odciąć kawałek o długości 25 cm z lewej strony gontu Cambridge Xpress i rozpocząć montaż od bocznej krawędzi dachu.

Trzeci rząd i następne (4):
• Trzeci rząd rozpocząć od gontu obciętego o 50 cm
• Odciąć kolejne 25 cm w każdym z następnych rzędów
• Dla maksymalnej ochrony przed wwiewaniem wody deszczowej pod gont należy je podkleić przy bocznych krawędziach dachu
• Kontynuować używając pełnych gontów 

Cambridge Xpress application