tipy@triky

Klincovanie

Cambridge Xpress lane nailing

Správne klincovanie je základom pre kvalitnú strechu.

Používajte klince o dĺžke 30 alebo 35 mm.

Cambridge Xpress línia = klincovacia línia pre presnú pozíciu klincov

IKO Shingle Stick

Pri strmých strechách (> 60°) alebo výrazne veterných oblastiach použitie viac klinov a šindle podlepte tmelom IKO Shingle/Plastal Stick

Viac info o IKO Shingle/Plastal Stick

Štartovací rad

Na štartovací rad , pre nárožia a hrebene použite šindle Superglass v rovnakom farebnom odtieni.

No time for cutting?
Choose for Starterstrip
and Quick Ridge (for hips and ridges)

Superglass for hips and ridges

Prvý rad a postupnosť

Prvý rad (2):
Začnite celým šindľom a zarovnajte ho so štartovacím radom pri odkvapovej hrane

Druhý rad (3):
Z ľavej strany šindľa Cambridge Xpress odrežte 25cm a aplikujte ho od začiatku hrany strechy. 

Tretí a nasledujúce rady (4):
• Pokračujte tretím radom, z ktorého odrežete 50 cm
• Každý ďalší rad skracujte o 25 cm
• Pre maximálnu ochranu proti zatečeniu šindle pri hranách strechy podlepte
• Pokračujte s celými šindľami

Cambridge Xpress application