AZ IKO SALES INTERNATIONAL NV ADATVÉDELMI ÉS COOKIE-SZABÁLYZATA

1 Kik vagyunk?

Mi vagyunk az IKO Sales International NV. Központunk Ham városában található, hivatalos székhelyünk: Truibroek 74, 3945 Ham, Belgium. A hasselti kereskedelmi kamara 46.369-es számmal vette fel vállalatunkat a cégjegyzékbe.

Branch Magyarországon: IKO Magyarorszag Kft, Torbágy utca 10/C, 2045 Törökbálint

Tevékenységeink kapcsán személyes adatok gyűjtését, tárolását, közlését és/vagy egyéb módon történő kezelését végezzük. Az alkalmazandó, az adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősülünk a személyes adatok tekintetében,
amelyeket kezelünk

2 Tudjunk, hogy magánéletének védelme fontos az Ön számára.

Az Ön magánélethez való joga fontos számunkra, és személyes adatainak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, konkrétabban az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) és az azt átültető jogszabályoknak megfelelően igyekszünk védelmet biztosítani.

A jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetjük, hogyan gyűjtjük, milyen célokra használhatjuk fel, és kivel közölhetjük az Ön személyes adatait. A jelen adatvédelmi szabályzat fontos tájékoztatást tartalmaz továbbá az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogairól. Éppen ezért azt ajánljuk, figyelmesen olvassa el a jelen adatvédelmi szabályzatot.

Időről időre az adatvédelmi szabályzat módosítása lehet szükséges részünkről. Az adatvédelmi szabályzat legutóbbi verziója a www.cambridgexpress.eu címen található webhelyünkön érhető el. Arra bátorítjuk, hogy rendszeresen olvassa át a jelen adatvédelmi szabályzatot. Lehetősége van arra is, hogy kérje az adatvédelmi szabályzat legújabb verziójának elküldését.

Figyelem! Webhelyünk használatával és személyes adatainak velünk való megosztásával Ön tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése a jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetetteknek megfelelően történik.
Megjegyzés: Ez nem jelenti a személyes adatainak kezeléséhez való „hozzájárulást” az Ön részéről. Személyes adatainak kezelését nem hozzájárulás alapján végezzük, kivéve, ahol ennek ellenkezőjét jelezzük.

3 Kinek a személyes adatait gyűjtjük?

Szolgáltatásainkkal összefüggésben ügyfeleinkhez vagy webhelyünk látogatóihoz kapcsolódó személyes adatokat gyűjthetünk.

4 Hogyan gyűjtünk az Önhöz kapcsolódó személyes adatokat?

Különböző módokon gyűjthetünk Önről adatokat:

Közvetlenül Öntől, például értékesítési témájú beszélgetés során;

Közvetlenül Öntől, amikor felkeresi webhelyünket a www.cambridgexpress.eu címen, például az Ön által a webhelyen kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy a hírlevelünkre való feliratkozáskor megadott adatok;

Harmadik felektől, például az érintettekhez kapcsolódóan cookie-kon vagy harmadik félhez tartozó cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatok;

Egyéb módon, például www.cambridgexpress.eu címen található webhelyünk felkeresésekor, cookie-k használatával.

5 Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

A következő adatokat gyűjtjük Önről, és azokat az alábbi célokra használjuk fel:

Személyes adatok: az Ön személyazonossági és elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, e-mail-cím vagy egyéb elérhetőségi adatok) 
Célok
ügyfelek adminisztrációja
 beszállítók adminisztrációja
 munkatársak és közvetítők adminisztrációja és kezelése
 az Ön által megrendelt termékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 a számlák kifizetésének adminisztrációja és a tartozások beszedése
 marketingjellegű célok

Személyes adatok: elektronikus helymeghatározási adatok
Célok
az Ön IP-címe és böngészési magatartása szolgáltatásaink továbbfejlesztése és minőségének javítása
 eszközeink, üzleti tevékenységeink és munkatársaink védelme
 potenciális üzleti tranzakció összefüggésében
 viták kezelése és vitás esetekben jogi álláspontunk biztosítása
 jogi követelmények teljesítése

Személyes adatok: Személyazonosító és elérhetőségi adatokat általunk megvásárolt külső adatbázisokon keresztül is kikereshetünk, és ezeket az adatokat összekapcsolhatjuk az általunk Öntől gyűjtött adatokkal, hogy teljesebbek vagy pontosabbak legyenek az adatok. 
Célok:
az Ön szállítóként való kiválasztására vonatkozó döntések meghozatala
profilalkotás

A személyes adatok kezelése szempontjából a fenti célok tekintetében az Ön hozzájárulására támaszkodunk. Jelezzük, hogy Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. E célból a residential.europe@iko.com címre küldhet nekünk kérést e-mailben.

6 Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

A fentebb felsorolt célok összefüggésében az Ön személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, például általunk igénybe vett szolgáltatókkal (pl. informatikai szolgáltatókkal vagy marketingügynökségekkel). Az Ön személyes adatait cégcsoportunk más vállalataival is közölhetjük.

Gondoskodunk arról, hogy amikor személyes adatait harmadik féllel közöljük, adott esetben szerződéses garanciák biztosítsák az Ön személyes adatainak védelmét. Például a megfelelő felekkel adatkezelési szerződést kötünk (amely rendelkezik az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos korlátozásokról, illetve az Ön személyes adatainak védelmével és biztonságával kapcsolatos követelményekről).

Személyes adatait és/vagy személyi profilját harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehet bérbe adni, sem értékesíteni.

7 Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

Személyes adatait nem tároljuk az adatkezelés céljához képest szükségesnél hosszabb ideig (célokon az 5. bekezdésben fentebb felsorolt célok értendők). A személyes adatokat ennél hosszabb ideig kizárólag olyan esetekben tároljuk, ha erre jogilag kötelesek vagyunk, vagy ha jogi eljárással összefüggésben saját érdekeink védelme érdekében szükséges (például jogvita esetében).

Konkrétabban, a következő adatmegőrzési időket alkalmazzuk:

Személyes adatok:                                                         Tárolási idő:
-
az Ön személyazonossági és elérhetőségi
adatai (név, cím, telefonszám, e-mail-cím vagy
egyéb elérhetőségi adatok)                                                 2 év
- elektronikus helymeghatározási adatok                            2 év
- az Ön IP-címe és böngészési magatartása                      2 év
- Személyazonosító és elérhetőségi adatokat
általunk megvásárolt külső adatbázisokon keresztül
is kikereshetünk, és ezeket az adatokat
összekapcsolhatjuk az általunk Öntől gyűjtött
adatokkal, hogy teljesebbek vagy pontosabbak
legyenek az adatok.                                                             2 év

8 Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A szükséges adminisztratív, műszaki és szervezeti intézkedések megvalósításával teremtjük meg az általunk azonosított konkrét kockázatoknak megfelelő szintű biztonságot. Személyes adatait védjük a megsemmisüléssel, adatvesztéssel, módosítással, a továbbított, tárolt vagy egyéb módon kezelt személyes adatok illetéktelen közlésével vagy hozzáférésével szemben. Konkrétabban a következő intézkedéseket tettük: SSL használata az adatok továbbításakor.

Ezenkívül törekszünk annak biztosítására, hogy személyes adatait helyes és naprakész állapotban tartsuk. Ennek fényében arra kérjük Önt, hogy személyes adatainak esetleges változása (például megváltozott elérhetőség) esetén tájékoztasson bennünket.

9 Milyen jogokkal rendelkezik Ön, és azokat hogyan tudja gyakorolni? 

A következő jogai vannak:

Tájékoztatás személyes adatairól és hozzáférés személyes adataihoz;

Személyes adatainak helyesbítése;

Személyes adatainak törlése („az elfeledtetéshez való jog”);

Személyes adatai kezelésének korlátozása;

Tiltakozás személyes adatainak kezelésével szemben;

A személyes adataihoz való hozzájutás strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, valamint azok továbbít(tat)ása más szervezethez.

Ezekkel a jogokkal és a gyakorlásukkal kapcsolatos körülményekkel kapcsolatban - különösen a tiltakozásra való jogról - ide kattintva olvashat részletesebben: hivatkozás 

Végezetül Ön jogosult panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál személyes adataink általunk történő kezeléséhez kapcsolódóan.

10 Cookie-k és közösségimédia-modulok használata

Webhelyünkön/webalkalmazásunkban bizonyos cookie-kat és közösségimédia-modulokat használunk. Ezeknek egy része elengedhetetlen webhelyünk/webalkalmazásunk működéséhez, mások pedig a jobb, gyorsabb és biztonságosabb felhasználói élményt szolgálják.

A cookie-k kis méretű adatfájlok, amelyek tárolása az Ön számítógépén vagy mobileszközén a böngészőjén keresztül történik. Webhelyünkön/webalkalmazásunkban a következő cookie-kat használjuk:

- Szükséges/technikai cookie

Cookie neve: webalive-xxx-cookies-accepted 
Cookie célja: Ez a cookie elengedhetetlen
webhelyünk/webalkalmazásunk működéséhez, és hogy Ön annak bizonyos részeit használni tudja. Lehetővé teszi például, hogy Ön a
webhely/webalkalmazás/mobilalkalmazás különböző részei között navigálni tudjon, űrlapokat tölthessen ki stb. Ha Ön elutasítja az ilyen cookie-kat, a  webhely/webalkalmazás bizonyos részei nem fognak működni, vagy a működésük nem lesz optimális.
Tárolási idő: munkamenet

- Elemzési cookie-k* 

Cookie neve: JSESSIONID
Cookie célja: Az ilyen cookie-k teszi lehetővé, hogy felismerjük
webhelyünk/webalkalmazásunk látogatóit, számolni tudjuk a látogatókat, valamint azonosítsuk, hogyan navigálnak. Ez lehetővé teszi nekünk a felhasználói navigáció továbbfejlesztését, és hogy a látogatók így gyorsabban és könnyebben megtalálják, amire szükségük van.
Tárolási idő: 2 év

* Megjegyzés: A Google Analytics szolgáltatása a webhely felhasználóinak előzetes hozzájárulása nélkül is használható, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén: (i) adatkezelési szerződést kell kötni a Google-lal; (ii) a webhely felhasználójának IP-címét részben szerkesztett formában kell szerepeltetni; (iii) Ön nem oszthat meg további információkat a Google-lal; valamint (iv) Ön nem használhatja a Google Analytics szolgáltatását más Google-szolgáltatásokkal összekapcsolva. Ebben az esetben ezt a tájékoztatást szerepeltetni kell az adatvédelmi szabályzat ezen bekezdésében.

- Funkcionális cookie-k

Cookie neve: webalive-localhost-visit-language
Cookie célja: Az ilyen cookie-k egyszerűbbé teszik
webhelyünk/webalkalmazásunkműködését, kellemesebbé teszik a látogatók számára, és biztosítják Önnek a személyre szabott böngészési élményt. Az ilyen cookie-k tudják megjegyezni például az Ön nyelvi beállításait.
Tárolási idő: 2 év

Közösségimédia-modulokat is használunk. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy Ön közösségimédia-profilja alapján felismerjük, és bizonyos adatokat (például azonosítóját és elérhetőségeit vagy profilképét) importáljuk. Emellett lehetővé teszik számunkra a közösségi oldalak (LinkedIn, Twitter, Facebook) „Megosztás” gombjainak használatát. E tekintetben további tájékoztatást a közösségimédia-szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában talál. Amennyiben nem kívánja hozzákapcsolni közösségimédia-profilját, arra kérjük, hogy jelentkezzen ki webhelyünk/webalkalmazásunk használata előtt.

11 Hogyan tudja kezelni/törölni ezeket a cookie-kat?

Az összes jelentősebb böngésző lehetőséget kínál a számítógépén vagy mobileszközén elhelyezett cookie-k kezelésére.

Ha nem szeretné, hogy ez a webhely/webalkalmazás cookie-kat helyezzen el számítógépén/mobileszközén, mobilos vagy böngészőbeállításainak módosításával egyszerűen korlátozhatja vagy törölheti őket. Emellett lehetősége van mobileszközén vagy böngészőjében úgy megadni a beállításokat, hogy minden alkalommal értesítést kapjon, amikor számítógépén vagy mobileszközén cookie-t kap, így eldöntheti, hogy el kívánja-e fogadni az adott cookie-t.

Tájékoztatjuk, hogy ha letilt bizonyos általunk használt cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy webhelyünk/webalkalmazásunk bizonyos részei nem fognak megfelelően működni, és Ön ettől kezdve nem élvezheti az optimális felhasználói élményt.

12 Kapcsolatfelvétel

Ha a jelen adatvédelmi szabályzattal vagy személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van, bátran lépjen érintkezésbe velünk postai úton az „IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager at Truibroek 74, 3945 Ham, Belgium” címen, vagy e-mailben a residential.europe@iko.com címen.